Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Υπηρεσίες Σίγμα Plus

Το "Σίγμα Plus" είναι ένα λογισμικό που προσφέρεται ως υπηρεσία (software as a service), ένα καινοτόμο μοντέλο διάθεσης επιχειρησιακού λογισμικού. Συνοδεύεται και ενισχύεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

Βασικές Υπηρεσίες Υποστήριξης

tick Δημιουργία & Παραμετροποίηση Λογαριασμών για Επιτροπές & Κοινότητες

 


integrated service

tick Πρόσβαση και χρήση του συστήματος διάρκειας 365 ημερών (ενός έτους)
tick Εκπαίδευση Χρηστών
tick Συνεχής ανανέωση Οδηγιών Χρήσης και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού
tick Μετάπτωση δεδομένων (όπου είναι εφικτό)
tick Διαρκής υποστήριξη (μέσω email, τηλεφώνου, online σύνδεσης στον Η/Υ)
tick Αναβαθμίσεις (όλες οι αναβαθμίσεις του συστήματος κατά τη διάρκεια του έτους)
tick Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας
tick Συνεχείς Έλεγχοι Καλής Λειτουργίας του Λογισμικού & της βάσης δεδομένων του
tick Εγγύηση / Διασφάλιση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας/ λογισμικού
tick Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη λειτουργία Επιτροπών / Κοινοτήτων

 

Επιπλέον Υπηρεσίες

tick Έκπτωση σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες της ΙΜΜΚΟ που δε σχετίζονται με το Σίγμα Plus, αλλά μπορεί να αφορούν Σχολικές Επιτροπές και Κοινότητες
tick Παροδικές παροχές για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών κοινοτήτων (μέσω της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΙΜΜΚΟ)
Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO