Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Συνοπτικά

sigmaplus networkΤο "Σίγμα Plus" (σ+) αποτελεί ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό σύστημα για τη συνολική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Κοινοτήτων.

Είναι ένα απολύτως διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο προσφέρεται μαζί με μια σειρά υπηρεσιών αξίας σε συνδρομητική βάση.

 

Γιατί δημιουργήθηκε;

Το "Σίγμα Plus" αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά ένα ιδιαίτερα κοστοβόρο πρόβλημα: το τεράστιο κόστος διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή της Καλλικρατικής μεταρρύθμισης. 

Αποστολή του είναι η παροχή ολοκληρωμένων λειτουργιών και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην καθολική επικοινωνία / ενημέρωση, τη συνολική οργάνωση και την πλήρη οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Κοινοτήτων.

Σκοπός του "Σίγμα Plus" είναι να διευκολύνει τους φορείς-χρήστες:

 • στην έγκαιρη και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση (καταγραφή, διαχείριση και εποπτεία των εσόδων-εξόδων) ανά σχολική κοινότητα και ανά σχολική επιτροπή σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία
 • στην ποιοτική αναβάθμιση και τη μείωση του κόστους της συνολικής επιχειρησιακής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Κοινοτήτων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Τι προσφέρει;

Το "Σίγμα Plus" διαθέτει μια πλειάδα λειτουργιών και υπηρεσιών που συνοπτικά διακρίνονται σε:

 • Λειτουργίες Οικονομικής Διαχείρισης: Η καταγραφή των εσόδων και των εξόδων, η δημιουργία απολογισμού, συγκεντρωτικών καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.ά γίνονται πια από όλους με ένα κλικ...
 • Λειτουργίες Γενικής Διαχείρισης: Ενημέρωση, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Επιτροπών και Κοινοτήτων, καταγραφή αιτημάτων, και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που κάνουν τη ζωή των διαχειριστών και των εκπαιδευτικών πιο εύκολη.

sigma schema 560w2

 

 • Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Υποστήριξης:  Η εκπαίδευση των χρηστών, η διασφαλισμένη διαθεσιμότητα, η αδιάλειπτη υποστηριξη με πολλούς τρόπους, η συμβουλευτική και άλλες υπηρεσίες δεν προσφέρονταν ποτέ με τόσο ολοκληρωμένο, επαγγελματικό και φιλικό τρόπο.

 

Γιατί να το επιλέξετε;

Πέραν από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του "Σίγμα Plus" προκύπτουν από τη διαδικτυακή του φύση. Ως απολύτως διαδικτυακό σύστημα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα που το διακρίνουν από άλλες διαθέσιμες λύσεις. Συνοπτικά:

 • Δεν είναι ένα σύστημα ΜΟΝΟ για την οικονομική διαχείριση,
 • Δε χρειάζεται εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένους υπολογιστές,
 • Είναι προσβάσιμο από παντού για τους πιστοποιημένους χρήστες (Επιτροπές & Κοινότητες),
 • Παρουσιάζει τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο (real time), χωρίς μεταφορά αρχείων και εγγράφων,
 • Όλες οι αλλαγές, αναβαθμίσεις γίνονται αυτόματα και κεντρικά,
 • Εύκολα μπορεί να εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες, κ.ά.

Κι όλα αυτά για όλους και χωρίς επιπλέον κόστος.

Δείτε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα του "Σίγμα Plus". 

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO