Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Η Ομάδα του Σίγμα Plus

Το "Σίγμα Plus" δημιουργήθηκε, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από μια καινοτόμο και φιλική εταιρεία, την ΙΜΜΚΟ.

Η ομάδα του "Σίγμα Plus" αποτελείται από επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων (προγραμματιστές, οικονομολόγους, μηχανικούς παραγωγής, κ.ά), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων και διαθέτουν πολυετή εμπειρία.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, η ΙΜΜΚΟ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών (λογιστές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, κ.ά) που συνεισφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας καθημερινά το "Σίγμα Plus".

Υπάρχουν 5 σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την ΙΜΜΚΟ ως τον τεχνολογικό σας συνεργάτη:

  • Προστιθέμενη Αξία: Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη αναλογία αξίας και τιμής (value for money).
  • Εξειδικευμένη Γνώση: Εστιάζουμε μόνο στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με στελέχη απόλυτα εξειδικευμένα.
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες: Προσφέρουμε μια συνεχώς διευρυμένη γκάμα αλληλοσυμπληρούμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών/ προϊόντων.
  • Συνεχής Υποστήριξη: Για εμάς, κάθε συνεργασία δε σταματά με την παράδοση των έργων. Η συνεχής υποστήριξη εξασφαλίζει το μακροχρόνιο αποτέλεσμα.
  • Επαγγελματική Συμπεριφορά: Μας αρέσει όλα να ξεκινούν και να τελειώνουν με χαμόγελο, ειλικρίνεια και συνέπεια. Εσάς;

Μάθετε περισσότερα για την ΙΜΜΚΟ.

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO