Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Χαρακτηριστικά & Λειτουργίες

Οι λειτουργίες του "Σίγμα Plus" μπορούν συνοπτικά να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

 

Οικονομική Διαχείριση

tick Εισαγωγή, Διαχείριση και Αναλυτική Εικόνα Εσόδων & Εξόδων για κάθε σχολική κοινότητα/ σχολική επιτροπή

sigmaflash6

 

tick Αυτόματος υπολογισμός κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ, Φόρου και όλων των πιθανών κρατήσεων
tick Δυνατότητα παραμετροποίησης ειδικών κρατήσεων ανάλογα με τις επιθυμίες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής
tick Εξαγωγή όλων των απαραίτητων αρχείων για υποβολή στο taxisnet
tick Δημιουργία Κατανομών- Επιχορηγήσεων
tick Έκδοση βεβαιώσεων ΜΤΠΥ/ Φόρου από Σχολικές Κοινότητες και Επιτροπές
tick Αναλυτική Παρακολούθηση Ταμείου - Υπολοίπου
tick Δημιουργία Απολογισμού με αυτόματο τρόπο
tick Καταγραφή και Διαχείριση Στοιχείων των Προμηθευτών
tick Καταγραφή και Διαχείριση Στοιχείων για τις Πηγές Χρηματοδότησης
tick Δυνατότητες εκτύπωσης και εξαγωγής όλων των στοιχείων
tick Δυνατότητες Μαζικών Καταχωρήσεων & Εκτυπώσεων
tick Μηχανισμοί Αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια
tick Διαχείριση Χρηστών του Συστήματος με διαφορετικούς ρόλους, κ.ά.

 

Γενική Διαχείριση

tick Μηχανισμός συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των τελικών χρηστών (forum)


sigmaplusdiaugeia2

tick Μηχανισμός ανάρτησης και κοινοποίησης αποφάσεων – Νέων
tick Αυτοματοποιημένη Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαύγεια
tick Καταγραφή Υλικού και Παγίων στοιχείων
tick Ανάρτηση, Καταγραφή και Διαχείριση Αιτημάτων από τις Σχολικές Κοινότητες προς τις Σχολικές Επιτροπές
tick Αυτοματοποιημένη Ροή Εκπαιδευτικών Ειδήσεων
tick Μαζική αποστολή SMS προς τους τελικούς χρήστες
tick Διαχείριση Κυλικείων,
tick Εκπαιδευική Νομοθεσία,
tick Μηχανισμός Επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών Σχολικών Επιτροπών για επίλυση κοινών προβλημάτων, κ.ά.
   
   

Όλες οι λειτουργίες/ χαρακτηριστικά του "Σίγμα Plus" συνοδεύονται από Υπηρεσίες Υποστήριξης.

Δείτε το εύρος των λειτουργιών του συστήματος μέσω μιας λεπτομερούς Online Επίδειξης.

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO