Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Νέος Μηχανισμός - Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Aπό 15/2/2013 το "Σίγμα-Plus" θα περιλαμβάνει μια ακόμη σημαντική λειτουργία γενικής διαχείρισης για τις Σχολικές Κοινότητες και τις Σχολικές Επιτροπές: την προβολή της Νομοθεσίας που αφορά τα Σχολεία και τις Σχολικές Επιτροπές.

sigma nomothesiaΤώρα οι Σχολικές Κοινότητες και Επιτροπές θα μπορούν με απλό και εύκολο τρόπο να αναζητούν και να προβάλλουν τη νομοθεσία που διέπη τη λειτουργία τους.

Μια ακόμη χρήσιμη εφαρμογή για όσους έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν το "Σίγμα-Plus".

Ο μηχανισμός "Εκπαιδευτική Νομοθεσία" θα εγκατασταθεί αρχικά στις περιοχές των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων που εμπιστεύονται το "Σίγμα-Plus".

Στις Σχολικές Επιτροπές που θα επιλέξουν το "Σίγμα-Plus" στο μέλλον, ο μηχανισμός θα περιλαμβάνεται ως βασική λειτουργία κατά τη δημιουργία της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι αυτή η αναβάθμιση, όπως και όσες πραγματοποιούνται καθημερινά, δεν χρεώνεται επιπλέον αλλά συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή του "Σίγμα-Plus".

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO