Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Ενίσχυση του Μηχανισμού για τη Διαύγεια

Tο Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων "Σίγμα-Plus" ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το Μηχανισμό Αυτοματοποιημένης Ανάρτησης Αποφάσεων στο Διαύγεια.

sigmaplusdiaugeia2Πέραν από τις ακόλουθες δυνατότητες (συνοπτικά):
  • Επιλογή Δαπανών προς Ανάρτηση
  • Τυποποιημένα Κείμενα Αποφάσεων με δυνατότητα επεξεργασίας
  • Αυτόματη Ανάρτηση στην περιοχή των Σχολικών Επιτροπών στο Διαύγεια με ένα κλικ

οι οποίες εδώ και καιρό παρέχονται από το "Σίγμα-Plus", τώρα δίνεται η δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές που το επιθυμούν να αναρτούν πρώτα στο Διαύγεια και ακολούθως να εξοφλούν δαπάνες για τις Σχολικές Κοινότητές που εκπροσωπούν.

Με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, οι δαπάνες αναρτώνται, εγκρίνονται και αφού δημοσιεύονται στο Διαύγεια έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης.

Με τον τρόπο αυτό οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ακολουθήσουν κατά γράμμα τη σχετική νομοθεσία.

Οι Σχολικές Επιτροπές που εμπιστεύονται ήδη το "Σίγμα-Plus" θα έχουν άμεσα τον ενισχυμένο «Μηχανισμό Ανάρτησης Αποφάσεων στο Διαύγεια», εφόσον το επιθυμούν.

Στις Σχολικές Επιτροπές που θα επιλέξουν το "Σίγμα-Plus" ο μηχανισμός θα μπορεί να περιλαμβάνεται ως βασική λειτουργία κατά τη δημιουργία της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι αυτή η αναβάθμιση, όπως και όσες πραγματοποιούνται καθημερινά, δεν χρεώνεται επιπλέον αλλά συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή του "Σίγμα-Plus".

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO