Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Νέος Μηχανισμός - Αιτήματα

Aπό 15/7/2012 το "Σίγμα-Plus" περιλαμβάνει μια ακόμη σημαντική λειτουργία γενικής διαχείρισης για τις Σχολικές Κοινότητες και τις Σχολικές Επιτροπές: το Μηχανισμό Αιτημάτων.

ticklist1Τώρα οι Σχολικές Κοινότητες μπορούν με απλό και εύκολο τρόπο να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να καταθέτουν τα αιτήματά τους προς τις Σχολικές τους Επιτροπές. Και οι Σχολικές Επιτροπές θα μπορούν με εύχρηστο τρόπο να συγκεντρώνουν και να διεκπαιρεώνουν τα αιτήματα των Κοινοτήτων τους.

Μια ακόμη χρήσιμη εφαρμογή για όσους έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν το "Σίγμα-Plus".

Ο μηχανισμός "Αιτημάτων" εγκαταστάθηκε αρχικά στις περιοχές των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων που εμπιστεύονται το "Σίγμα-Plus".

Στις Σχολικές Επιτροπές που θα επιλέξουν το "Σίγμα-Plus" στο μέλλον, ο μηχανισμός θα περιλαμβάνεται ως βασική λειτουργία κατά τη δημιουργία της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι αυτή η αναβάθμιση, όπως και όσες πραγματοποιούνται καθημερινά, δεν χρεώνεται επιπλέον αλλά συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή του "Σίγμα-Plus".

 

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO