Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Νέα λειτουργία Γενικής Διαχείρισης: Βιβλίο Υλικού

 Aπό 1/7/2012 το "Σίγμα-Plus" περιλαμβάνει μια ακόμη σημαντική λειτουργία γενικής διαχείρισης για τις Σχολικές Κοινότητες και τις Σχολικές Επιτροπές: το Βιβλίο Υλικού.

Όσες Σχολικές Κοινότητες το επιθυμούν, θα μπορούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να καταχωρούν, να αναζητούν και να επικαιροποιούν το διαθέσιμο εξοπλισμό και υλικό της μονάδας τους, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα χρήσιμα στοιχεία όπως ημερομηνία απόκτησης, τυχόν καταστροφές/ βλάβες, κλπ.
Μια ακόμη χρήσιμη εφαρμογή για όσους έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν το "Σίγμα-Plus".

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO