Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Μηχανισμός Ανακοινώσεων Υπουργείου Παιδείας

Από 1/6/2012 στο "Σίγμα-Plus" προστέθηκε ένας ακόμη μηχανισμός για τις Σχολικές Επιτροπές και τις Σχολικές Κοινότητες: η Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Τώρα όλα τα νέα από το Υπουργείο εμφανίζονται στην περιοχή των χρηστών, βοηθώντας στην πληρέστερη, εγκυρότερη και άμεση ενημέρωσή τους για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο μηχανισμός "αυτοματοποιημένης ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας" εγκαταστάθηκε αρχικά στις περιοχές των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων που εμπιστεύονται το "Σίγμα-Plus".

Στις Σχολικές Επιτροπές που θα επιλέξουν το "Σίγμα-Plus" στο μέλλον, ο μηχανισμός θα περιλαμβάνεται ως βασική λειτουργία κατά τη δημιουργία της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι αυτή η αναβάθμιση, όπως και όσες πραγματοποιούνται καθημερινά, δεν χρεώνεται επιπλέον αλλά συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή του "Σίγμα-Plus".

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO