Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Νέος μηχανισμός - Μαζικές Κινήσεις

Tο Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων "Σίγμα-Plus" περιλαμβάνει πλέον μια ακόμη σημαντική λειτουργία: τις Μαζικές Κινήσεις.

Ο νέος μηχανισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Μαζική και γρήγορη εξόφληση παραστατικών δαπανών ενός ή περισσοτέρων προμηθευτών
  • Επιλογή απεριόριστου αριθμού δαπανών προμηθευτή στη Βεβαίωση Παρακράτησης Φόρου
  • Επιλογή απεριόριστου αριθμού δαπανών προμηθευτή στη Βεβαίωση Παρακράτησης ΜΤΠΥ

Ο μηχανισμός μαζικών κινήσεων εγκαταστάθηκε ήδη στις περιοχές των Σχολικές Επιτροπών και Κοινοτήτων που εμπιστεύονται το "Σίγμα-Plus".
Στις Σχολικές Επιτροπές που θα επιλέξουν το "Σίγμα-Plus" ο μηχανισμός θα περιλαμβάνεται ως βασική λειτουργία κατά τη δημιουργία της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι αυτή η αναβάθμιση, όπως και όσες πραγματοποιούνται καθημερινά, δεν χρεώνεται επιπλέον αλλά συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια συνδρομή του "Σίγμα-Plus".

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO