Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι είναι το “Σίγμα Plus”;

Το "Σίγμα Plus" είναι ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τη συνολική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Κοινοτήτων.

Προσφέρεται μαζί με μια σειρά υπηρεσιών αξίας σε συνδρομητική βάση.

Κάθε Σχολική Κοινότητα έχει τη δική της διαδικτυακή περιοχή, στην οποία καταχωρεί και διαχειρίζεται δαπάνες, έσοδα, ανακοινώσεις, αιτήματα κ.ά. Μετά την καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων το σύστημα εκτελεί αυτόματα όλες τις άλλες απαραίτητες διεργασίες (εκτυπώσεις, βεβαιώσεις, απολογισμούς, κ.λπ).

Η Σχολική Επιτροπή εκτελεί ανάλογες διαδικασίες από τη δική της περιοχή. Επιπλέον όμως «βλέπει» αμέσως (σε πραγματικό χρόνο) όλες τις δαπάνες από τις Κοινότητες και φυσικά το σύστημα τις δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία με ένα κλικ (συγκεντρωτικές αποδόσεις ΜΤΠΥ, ΙΚΑ, απολογισμό, κ.λπ).

Δείτε αναλυτικά 

2. Τι ΔΕΝ είναι το “Σίγμα plus”;  

Το "Σίγμα Plus" ΔΕΝ είναι:

 • ένας απλός μηχανισμός καταγραφής εσόδων - εξόδων
 • ένα ακόμη σύστημα που δεν υποστηρίζει τις εσωτερικές λειτουργίες στις Σχολικές Επιτροπές/ Κοινότητες που το υιοθετούν
 • ένα κλειστό σύστημα με περιορισμένο κύκλο ζωής και αμφίβολο λόγο αξίας-τιμής (value for money)
 • ένα μη δοκιμασμένο σύστημα – λειτουργεί επίσημα και με επιτυχία σε μικρές και μεγάλες Σχολικές Επιτροπές/ Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα.

 

3. Τι απαιτήσεις έχει; 

Δεν έχει! Το "Σίγμα Plus" είναι ένα διαδικτυακό σύστημα και αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί κάτω από οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Το σύστημα ΔΕΝ απαιτεί:

 • Την αγορά και εγκατάσταση νέου υλικού (hardware)
 • Την αναβάθμιση των λογισμικών (software) που διαθέτει ο οργανισμός που το χρησιμοποιεί
 • Εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής από τους χρήστες
 • Επί τόπου συντήρηση και βελτιστοποίηση, καθώς μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα.

4. Πότε μπορούμε να το υιοθετήσουμε; 

Άμεσα. Επειδή το σύστημα δεν απαιτεί εγκαταστάσεις, μπορεί να είναι διαθέσιμο στη Σχολική σας Επιτροπή και τις Σχολικές σας Κοινότητες άμεσα. Απαιτούνται μόνο 3-5 εργάσιμες ημέρες για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την τυχόν μετάπτωση (μεταφορά) δεδομένων αν η Επιτροπή διαθέτει ήδη κάποιο άλλο σύστημα.

5. Πόσο κοστίζει; 

Η ετήσια συνδρομή χρήσης του "Σίγμα Plus" καθορίζεται από τον αριθμό των Σχολικών Κοινοτήτων που διαθέτει κάθε Επιτροπή. Επίσης καθορίζεται από τις επιπλέον (κοινές) εκπτώσεις/ προσφορές προς τις Σχολικές Επιτροπές. Δείτε την τρέχουσα προσφορά.

6. Τι περιλαμβάνεται στην τιμή; 

Τα πάντα!

 • Η δημιουργία και η παραμετροποίηση των περιοχών των Σχολικών Επιτροπών και Κοινοτήτων
 • Η πρόσβαση και χρήση του συστήματος από τους εγκεκριμένους χρήστες για ένα έτος
 • Η εκπαίδευση των χρηστών
 • Η συνεχής ανανέωση Οδηγιών Χρήσης και πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Η μετάπτωση δεδομένων (όπου είναι εφικτό)
 • Η διαρκής υποστήριξη (μέσω email, τηλεφώνου, online σύνδεσης στον Η/Υ)
 • Όλες οι αναβαθμίσεις του συστήματος κατά τη διάρκεια του έτους
 • Η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας
 • Οι συνεχείς Έλεγχοι Καλής Λειτουργίας του Λογισμικού και της βάσης δεδομένων του
 • Η εγγύηση / διασφάλιση διαθεσιμότητας της υπηρεσίας/ λογισμικού
 • Η Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη λειτουργία Επιτροπών / Κοινοτήτων, κ.ά.

7. Μπορούμε να δούμε το σύστημα ζωντανά; 

Φυσικά. Η πολιτική της ΙΜΜΚΟ είναι να επιδεικνύει άμεσα το "Σίγμα Plus" στον πελάτη.

Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό ραντεβού ώστε να δείξουμε στα μέλη των ενδιαφερόμενων Επιτροπών το "Σίγμα Plus" online, καθώς μερικές φορές είναι δύσκολο μέσα από ένα ενημερωτικό κείμενο να γίνουν πλήρως αντιληπτά τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει το Σύστημα. Επιπλέον, συστάσεις από συναδέλφους σας σε όλη την Ελλάδα είναι διαθέσιμες, εφόσον επιθυμείτε.

Live Demo

end faq

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO