Σίγμα Plus - Sigma Plus - Σύστημα Σχολικών Επιτροπών και Σχολικών Κοινοτήτων

Powered by

Μας εμπιστεύτηκαν

To "Σίγμα Plus" υιοθετήθηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2011, από δύο Σχολικές Επιτροπές με μεγάλο αριθμό Σχολικών Κοινοτήτων. Από τότε ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Σχολικών Επιτροπών σε όλη την Ελλάδα εμπιστεύτηκαν το "Σίγμα Plus".

Σήμερα (Νοέμβριος 2012), το ¨"Σίγμα Plus" συμπληρώνει 14 μήνες πραγματικής λειτουργίας και υιοθετήθηκε και χρησιμοποιείται ήδη από 33 Σχολικές Επιτροπές και πάνω από 1100 Σχολικές Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Τις ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη.

Σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές / Κοινότητες που το υιοθέτησαν, το "Σίγμα Plus" κατάφερε να καλύψει όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που προέκυψαν:

  • Οι άμεσες διαδικασίες παραμετροποίησης του συστήματος και εκπαίδευσης των χρηστών, καθώς και η ευκολία στη χρήση του, επέτρεψαν την άμεση εφαρμογή του σε κάθε περίπτωση
  • Η εύκολη μετάπτωση (μεταφορά) δεδομένων από παλιότερα συστήματα των Επιτροπών, επέτρεψε την απρόσκοπτη συνέχεια των διαδικασιών, χωρίς καθυστερήσεις
  • Η διαδικτυακή φύση και δομή του συστήματος, επέτρεψε τη γρήγορη προσαρμογή του στις ιδιαίτερες απαιτήσεις, εξυπηρετώντας ιδανικά τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλέξει κάθε Επιτροπή
  • Οι προτάσεις των χρηστών του συστήματος, επέτρεψαν τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του "Σίγμα Plus" ώστε να προσφέρει συνεχώς νέες δυνατότητες που διευκολύνουν τη χρήση και τη χρηστικότητά του.

Ρωτήστε τους συναδέλφους σας για το "Σίγμα Plus". Στοιχεία επικοινωνίας με Επιτροπές που υιοθέτησαν το σύστημα, είναι άμεσα διαθέσιμα.

Twitter Vimeo Facebook

Powered by   IMMKO