ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - edu.klimaka.gr
Πιστοποίηση Φοίτησης Αλλοδαπού Μαθητή για Απόκτηση Ιθαγένειας
21/07/2017 01:00 AM
ΦΕΚ 4611-2017 : Κανονισμός Λειτουργίας ΕΟΠΠΕΠ
28/12/2017 12:19 PM
ΦΕΚ 4491/2017 : Ωρολόγιο πρόγραμμα Ειδικών Τμημάτων - Συνδιδασκαλίας ΕΠΑΛ
19/12/2017 10:36 AM
ΦΕΚ 193/2017 (ΠΔ 148-149-150-151) Ένταξη σε Κλάδους Εκπαιδευτικών
16/12/2017 09:29 PM
Εκδρομές - Μετακινήσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η εγκύκλιος με διευκρινίσεις που καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο εσωτερικό και το εξωτερικό

27/02/2017 12:00 AM
Χρήση Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών - ΣΕΦΕ
05/11/2017 10:12 AM