ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr
ΕξετάσεΙς Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Νοεμβρίου 2020 : ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
25/11/2020 06:23 PM
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΕΠ / ΕΒΠ 2020-2021 (Ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ)
25/11/2020 08:16 AM
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2020 2021 (Συμπληρωματικές)
22/11/2020 11:06 AM
Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Προσλήψεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2020-21
19/11/2020 07:28 PM
Συμπληρωματική Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2020 2021
18/11/2020 08:49 PM
Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2020 (Παρατάθηκε)
17/11/2020 11:40 AM