ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - edu.klimaka.gr
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων 2017 - 2018

 

11/09/2017 10:00 AM
Καθήκοντα - Αρμοδιότητας Ψυχολόγων - Κοινωνικών Λειτουργών σε Σχολεία
04/09/2017 12:50 PM
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθορισμός Αμοιβής Καθαριστών Σχολείων
01/09/2017 09:50 PM
Καθορισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (ΣΕ) και Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)
01/09/2017 10:35 AM
ΦΕΚ 2993/2017 : Διαδικασίες Χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος σε Φοιτητές
31/08/2017 10:02 AM
ΦΕΚ 2797/2017 : Αναθέσεις Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια - ΕΠΑΛ
09/08/2017 09:18 AM