ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr
Προσλήψεις Αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019. Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται το διάστημα ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

05/09/2018 04:18 PM
Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018 - 2019, με την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας να ορίζεται  από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019,

05/10/2018 08:53 AM
Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2018 2019

Ανακοινώθηκαν νέες πρόσθετες προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που καλούνται να παρουσιασθούν στις υπηρεσίες τοποθέτησης  από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

21/09/2018 06:38 PM
Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας / Αξιολόγηση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11/2019 το νέο πλαίσιο Προγραμματισμού και Αποτίμησης (Αξιολόγησης) του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων

16/01/2019 09:23 AM
Προσλήψεις αναπληρωτών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2018 2019

Ανακοινώθηκαν προσλήψεις 04 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91.02 σε καλλιτεχνικό σχολείο Κερατσινίου Δραπετσώνας και Ηρακλείου Κρήτης

16/01/2019 08:00 AM
Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό "Γεωργίου Ξαγόραρη" 2019

Η Προκήρυξη αφορά στην χορήγηση υποτροφίας, για μεταπτυχιακές / διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού το ακαδημαικό έτος 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

15/01/2019 08:12 AM