ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr
Αποτίμηση Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια

Δίνονται οδηγίες για την αποτίμηση της Θεματικής Εβδομάδας που υλοποιείται στα Γυμνάσια

26/05/2019 09:00 AM
Εγγραφή Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΕΑΕ σε πίνακες ΑΣΕΠ

Καλούνται εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά για ένταξη σε πίνακες κατάταξης ΑΣΕΠ, για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών

07/05/2019 08:50 AM
Ανάληψη Υπηρεσίας Νοεδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Αναφέρονται διευκολύνσεις για την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σε σχολεία ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

25/05/2019 07:31 PM
7η Ημερίδα Διδακτικής Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας ΑΠΘ

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Σάββατο 01 Ιουνίου 2019 ημερίδα με θέμα «Διδάσκοντας τη γραμματική αλλιώς» „Grammatik im DaF-Unterricht mal anders“

18/11/2017 05:04 PM
Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2019

Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση ημεκτρονικά από την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 25/06/2019, ενώ παράλληλα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 26-06-2019

25/05/2019 09:43 AM
Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

Καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 να καταθέσουν αίτηση διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα θα καλυφθούν (423) θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ091 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86), και ΠΕ32 (ΠΕ91.01),

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019

21/11/2018 07:00 AM