ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr
Τρόπος Διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Λόγω COVID-19
22/05/2020 06:25 PM
Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ86 σε Υπουργείο / Διευθύνσεις 2020
21/05/2020 07:04 PM
Εγγραφές Μαθητών σε Δημοτικό Σχολείο 2020 2021
21/05/2020 06:10 PM
Εγγραφές Μαθητών σε Νηπιαγωγεία 2020 - 2021
21/05/2020 09:16 AM
Πρόσκληση για Μετατάξεις Εκπαιδευτικών 2020
20/05/2020 11:00 PM
Εισαγωγή Σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού
20/05/2020 01:32 PM