ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - edu.klimaka.gr
Κοινή Χρήση Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) σε Συστεγαζόμενα Σχολεία
05/11/2017 10:12 AM
ΦΕΚ 3638/2017 : Οργάνωση Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης - Ενισχυτική Διδασκαλία (ΣΚΕΑ)
16/10/2017 08:42 AM
ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ - LEGAL AID
14/10/2017 01:36 PM
ΦΕΚ 141/2017 (ΠΔ 99/2017) : Ίδρυση - Λειτουργία Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών
30/09/2017 08:59 PM
ΦΕΚ 3392/2017 : Καθορισμός Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων Επαγγελματικών Λυκείων
27/09/2017 10:53 AM
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων 2017 - 2018

 

11/09/2017 10:00 AM