ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - edu.klimaka.gr
Αποτελέσματα Εξετάσεων Γλωσσομάθειας ΚΠΓ Νοεμβρίου 2019
28/01/2020 06:07 PM
Προσλήψεις Aναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2019 2020
28/01/2020 08:35 AM
Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019 2020
28/01/2020 08:28 AM
Αποτελέσματα / Εγγραφές Επιτυχόντων σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ
27/01/2020 06:43 PM
Αιτήσεις Διορισμού Ειδικού Εκπαιδευτικού / Βοηθητικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ (Τροποποιήσεις)
26/01/2020 06:01 PM
Μέτρα πρόληψης κατά της Διασποράς της Γρίπης στα σχολεία
25/01/2020 12:42 PM